Logga in

Frågor och svar

Jag skall flytta - vad behöver jag göra?

Samfällighetsfakturan kommer ej att delas på grund av flyttning utan det är upp till varje enskild fastighetsägare att justera samfällighetsavgift (inklusive vattenförbrukning) när en fastighet köps eller säljs.

Vi är väldigt tacksamma i styrelsen om ni meddelar oss namnet på den nya ägaren till en fastighet så att vi kan justera medlemsregistret och skicka framtida fakturor för samfällighetsavgift till rätt person.

Kan man hyra gemensamhetslokalen?

Gemensamhetslokalen på Sven Beckmans väg 20b tillhör Bostadsrättsföreningen Lillsjön. Information om hur ni hyr lokalen finns på BRF hemsida.

Kan jag köpa mer färg till huset?

Brytkoden för den vita färgen på våra hus är 0502Y. Receptet till övriga färger på våra hus finns i mappen Kartor, ritningar och bygginfo.
Denna mapp är tillgänglig när du är inloggad.

Var kan jag få hjälp om pannan krånglar?

De NIBE pannor som bostadsrättsföreningen har installerat har underhållits av Stockholm Pool och Värme - NIBEs rekommenderade serviceombud hittar du här.

Får jag tvätta bilen på min egen uppfart?

Spolning och tvätt av bilar inom området rekommenderas inte. Vattnet från spillvattenbrunnarna rinner via stenkistor orenat ner i Lillsjön som är vår reservvattentäkt och där vi alla njuter av bad under sommarmånaderna.

Var kan jag få hjälp vid stopp i avloppet?

Vid akuta situationer kan ni ringa t.ex. Stockholm Spol och Sug 08-470 52 10 eller 070-59 33 384, alternativt LS Tankservice 08-35 63 27.

Kan jag lägga en kompost utanför min tomt?

Nej! Den sammfälda marken är gemensam och är inte avsedd att användas av ensilda fastighetsägare. Anmärkningar på detta kommer delas ut vid den årliga besiktningsrundan. Det åligger även vaje fastighetsägare att se till att växtlighet inte inkräktar orimligt på den gemensamma marken. Med detta menar vi att växtlighet som växer mot våra gator och cykelbanor måste hållas i ett sådant skick att de inte utgör ett hinder för trafik eller hindrar sikt i vårat redan trånga område.


"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. PBL 8 kap 15 §.

ComHem

Samfälligheten är ansluen till ett gemensamt kabel-tv nät. Detta kabel-tv nät drivs av ComHem.

Den 8/9 2020 stängdes det analoga kabel-tv nätet ner, för att ge bättre kvalitet på den datanslutning som är möjlig via kabel-tv nätet.
Fastigheter i samfälligheten har sedan den 8/9 tillgång till det digitala grundutbudet.
Information om vad som gäller hittar du på www.comhem.se

För att kunna utnyttja abonnemanget och se de fria digitala kanalerna krävs en godkänd digitalbox eller en tv med inbyggd digitalbox godkänd av Com Hem. Något programkort behövs inte.
Digitalboxen ingår inte i samfällighetens avtal med Com Hem utan måste köpas separat av den som önskar tillgång till det digitala nätet.
För de kunder som vill få tillgång till Com Hems större utbud med tillvalskanaler krävs fortfarande ett separat Digital-tv-abonnemang från Com Hem.
Kostnad för tillval tillkommer och betalas av respektive fastighet.

Personuppgiftshantering

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Fyrens samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, vattenförbrukning, och i vissa fall e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna debitera avgifter i föreningen och informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Fyrens samfällighet hanterar endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Fyrens samfällighets personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna i form av föreningens stadgar.

Fyrens samfällighetsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras. I de fall vi anlitar extern partner för hantering av fakturering eller anslutning till kabel-tv nät har vi personuppgiftsbiträdes avtal med vederbörande part som reglerar deras skyldigheter.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Fyrens samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat, så att vi kan säkerställa att vi har rätt uppgifter lagrade.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.