Logga in

Verksamhet

Fyrens samfällighetsförening har till uppgift att förvalta två gemensamhetsanläggningar i Sylta i Upplands-Bro kommun.

Dessa består av mark, utrustning och funktioner i vårt gemensamma område som tidigare helt har ägts eller förvaltats av bostadsrättsföreningen Lillsjön.

GA6

Gemensamhetsanläggning 6 omfattar vatten och avlopp i området.

Följande fastigheter deltar i GA6:

  • Flerfamiljshusen (30 lägenheter på Lars ekborgs väg) med andelstal 22,5.
  • 98 fastigheter på Sven Beckmans väg och Högnäsvägen - med andelstal 1 vardera.

Fastigheter på Högnäsvägen 1 till 17 deltar inte i GA6 då de har egna vattenabonnemang hos kommunen.

GA7

Gemensamhetsanläggning 7 omfattar regnvattenledningar med brunnar, dräneringsledningar, infiltrationsanläggningar, gator med belysning, naturmark med gångvägar, diverse lekanordningar, förrådshus, kabel-TV nät och bullerplank.

Följande fastigheter deltar i GA7:

  • Flerfamiljshusen (30 lägenheter på Lars ekborgs väg) med andelstal 22,5.
  • 99 fastigheter på Sven Beckmans väg och Högnäsvägen - med andelstal 1 vardera.
  • Fastigheter längs Högnäsvägen 3-15, med andelstal 0,6 vardera.
  • Högnäsvägen 1, med andelstal 4.

För Mäklare:

Faktura med samfällighetsavgift kommer ej att delas upp mellan gammal och ny ägare av samfälligheten. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att justera fördelning av samfällighetsavgift (inklusive vattenförbrukning) när en fastighet köps eller säljs.

Vi är dock väldigt tacksamma i styrelsen om ni meddelar oss namnet på den nya ägaren till en fastighet så att vi kan justera medlemsregistret och därmed skicka framtida fakturor för samfällighetsavgift till rätt person.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.